Om Chodsky Pes


- Om Chodsky Pes -"Pes" betyder hund på tjeckiska och Chodsko är en region i västra Tjeckien. Gränsen mellan Tjeckien och Tyskland (Böhmen resp. Bayern) var ända frå 1100-talet en viktig gräns då det var den enda vägen för handlare att importera/exportera sina varor. Chodskofolket ansvarade därför för gränsskyddet och åtnjöt särskilda privilegier från fursten. Gränsen bevakades på detta sätt från 1200-talet fram till 1620.


Man har hittat bevis för att det fanns ett väl utbyggt avelsarbete i regionen redan under 1500-talet men som minskade efterhand och tog antagligen helt slut vid början av 1600-talet då bevakningen upphörde. Choderna behöll sina hundar och använde dem som gårdshundar, dvs. vakthund, vall-/herdehund och familjehund.


Folkgruppen Choderna är välkänd i Tjeckien sedan nationalförfattaren Alois Jirasek odödligförklarade dem i en roman, betitlad "Hundhuvuden" (direktöversatt). Choderna kallades så pga. den silhuett av hundhuvud som fanns på deras vimplar. Chodernas hundar blev i odödliga i sig själva genom talrika målningar och monument från regionen. Det stiliserade hundhuvudet är sedan länge en tjeckisk symbol för försvarsvilja och har använts i regementsvapen så sent som (åtminstone) första världskriget.


När det internationella scoutförbundet utsåg liljan till dess symbol satte tjeckerna omedelbart sitt hundhuvud över liljan som symbol för det tjeckiska scoutförbundet. Rasen har pga. geografisk och politisk isolering överlevt till modern tid och dessutom med mycket små exteriöra förändringar, så vitt man kan bedöma från de många bilder, tavlor och statyer som finns runtom i Tjeckien.


1984 erkändes rasen och rasstandarden godkändes varpå det moderna avelsarbetet kunde påbörjas.


1985 föddes den första kullen.


1991 grundades rasens uppfödarförening.


2000 stängdes stamboken för hundar utan stamtavla.


2010 Chodský pes kan registreras i Sverige


Chodský pes är ännu inte godkänd av  F.C.I